Volba jazyka
 
 

Valné hromady - spolehlivost a zkušenosti

Setkání mezi akcionáři a managementem je důležitou událostí, která musí proběhnout hladce, v souladu s právem a stanovami klienta a zároveň jej reprezentovat. Přebíráme zodpovědnost za to, aby příprava valné hromady a její konání byly provedeny ke spokojenosti zadavatele, akcionářů i úřadů. Po skončení akce učiníme další potřebné kroky v souladu se závěry valné hromady a poskytneme potřebné poradenství.

 

Vaše jedinečnost = naše inspirace

Valná hromada je formální událostí s definovanými procesy, ale každý klient je jiný. Proto nasloucháme jeho individuálním potřebám a požadavkům. Ať valnou hromadu zajišťujeme na klíč nebo poskytujeme jen dílčí služby (např. dohled), vždy se můžete spolehnout, že připravíme nejvhodnější řešení.

 

Rozumíme právu a povinnostem

Stačí jeden drobný prohřešek v průběhu valné hromady, a celé dlouho plánované setkání představenstva s akcionáři se může stát neplatným. Jak tomu zabránit? Mnohaletými zkušenostmi a odbornými znalostmi našich právních expertů. Klientovi dávají jistotu, že jeho valná hromada nebude úspěšně napadnuta u soudu nebo ze strany státního finančního dozoru shledána závadnou či neplatnou. Na rozdíl od jiných tuto jistotu nejen slibujeme, ale garantujeme smluvně.

 

Vědět je důležité

Neustále sledujeme a aplikujeme v praxi nové zákony, vyhlášky, judikatury a další relevantní informace.

 

Stoprocentní péče od počátku

Pouze firma, která uskutečnila desítky valných hromad, má propracovaný systém a ověřené postupy na jejich hladké zvládnutí. Všechny tyto pozitivní vlastnosti zaručují, že budeme věnovat pozornost každé jednotlivosti, neboť i ta tvoří výsledný celek. Dodržíme termíny definované zákonem i klientem, důkladně připravíme všechny potřebné informační materiály a zajistíme všechny další náležitosti celého procesu vedoucí k úspěšné akci.

 

Vidět, slyšet, mluvit, být

Valná hromada se neobejde bez různého technického zařízení a vybavení. Přivezeme a instalujeme moderní techniku a technologie, aby účastníci byli hladce a rychle registrováni, hlasování a jeho okamžité vyhodnocení proběhlo bez komplikací, všichni dobře slyšeli a mohli pohodlně sledovat průběh valné hromady i ze vzdálenějších míst prostřednictvím velkoplošné projekce. Pořídíme audio- nebo videozáznam akce.

 

Nezávislí pracovníci zajišťují objektivitu

Pro důvěryhodnost valné hromady je nutné, aby se na ní podíleli lidé, kteří nejsou spjati s firmou nebo akcionáři. Tato podmínka platí bez ohledu na to, zda jde o post předsedy valné hromady, zapisovatele či skrutátora. Stejný požadavek nezávislosti a kvalifikace splňují i další námi dodaní pracovníci, kteří se např. starají o prezenci účastníků, obsluhují informační středisko či vykonávají další úkoly.

Další nezbytností je jejich vysoká erudovanost a zkušenost s výkonem konkrétní funkce na valné hromadě.

 

Šetříme váš čas

Baví vás vyrábět pozvánky, shánět tlumočníky či notáře, objednat v tisku oznámení o konání valné hromady? Těšíte se, až budete objíždět nejvhodnější místa pro konání akce a vybírat pořadatelskou a bezpečnostní službu? Ano?!

Jestli se ale chcete věnovat jiným aktivitám, nechejte zajištění doprovodných služeb na nás. Máme vlastní DTP studio, objednané plochy v tisku za výhodné ceny, databázi lokací vhodných pro akce malé nebo velké, úsporné i velkorysé. Pokud danou službu nezajišťujeme vlastními zdroji, využíváme naše dlouhodobé, vyzkoušené partnery.

 

Co by Vás mohlo zajímat

Naše společnost se účastnila největší fúze v dějinách českého pivovarnictví - valné hromady společností Velké Popovice, Plzeňský Prazdroj a Pivovar Radegast

 

Další kroky

Máte zájem, abychom pro vás organizovali valnou hromadu? Rádi vám poskytneme bližší informace. Kontaktujte prosím naše obchodní oddělení

Zajímá vás, jakým podnikům poskytujeme služby? Podívejte se na jejich seznam.

Řešíte problematiku podílů a podílníků? Navštivte sekci Dividendy.

Hledáte partnera, který vám poradí s právem, daněmi či účetnictvím? Navštivte sekci Konzultace.

 

5 důvodů pro valné hromady s Administerem

  • záruky platnosti usnesení valné hromady
  • stovky realizací = zkušenost
  • stálý odborný personál / tým pracovníků
  • výborné technické zázemí z vlastní divize eSolution
  • obchodní právo / legislativa
 
i_esolutionpng.png
i_media.png
i_ecall.png

Proč s námi

1.png záruky platnosti usnesení valné hromady
2.png stovky realizací = zkušenost
3.png stálý odborný personál / tým pracovníků
4.png vlastní technické zázemí z divize eSolution
5.png obchodní právo / legislativa

 

 

Copyright © 2009-2018 ADMINISTER, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.