Volba jazyka
 
 

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (tzv. „Lex Covid“) https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ [24.4.2020]

Poslanci se zasadili o větší přehlednost zákonů. Nabývat účinnosti mohou jen dvakrát v roce, kromě nouzového stavu https://archiv.ihned.cz/c1-66743680-poslanci-se-zasadili-o-vetsi-prehlednost-zakonu-nabyvat-ucinnost-mohou-jen-dvakrat-v-roce-krome-nouzoveho-stavu [1.4.2020]

Na program schůze vlády, která se koná v pondělí 2. 3. 2020, je zařazen i návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 743), jehož cílem je zajistit dodržování povinnosti zveřejnit řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky osob zapsaných ve veřejném rejstříku https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-02 [27.02.2020]

Ve Sbírce zákonů, ročník 2020, částce 16 vyšel mj. zákon, kterým se s účinností od 1. 1. 2021 mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ [13.2.2020]

 
i_esolutionpng.png
i_media.png
i_ecall.png

Proč s námi

1.png záruky platnosti usnesení valné hromady
2.png stovky realizací = zkušenost
3.png stálý odborný personál / tým pracovníků
4.png vlastní technické zázemí z divize eSolution
5.png obchodní právo / legislativa

 

 

Copyright © 2009-2018 ADMINISTER, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.