Volba jazyka
 
 

Soudy by měly respektovat smlouvy uzavřené přes e-mail, žádají právníci https://archiv.ihned.cz/c1-66797410-soudy-by-mely-respektovat-smlouvy-uzavrene-pres-e-mail-zadaji-pravnici [31.7.2020]

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk č. 886) https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=886 [8.6.2020]

Úprava časového období, za které CDCP poskytuje informace ze své evidence https://www.cdcp.cz/index.php/cz/o-nas/novinky/333-uprava-casoveho-obdobi-za-ktere-cdcp-poskytuje-informace-ze-sve-evidence-6 [1.6.2020]

Vláda na své schůzi 7. 5. 2020 schválila mj. návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBPDAW83W [7.5.2020]

Datové schránky dlouho odolávaly spamu, ve výjimečném stavu ale přišla změna. Co s tím? https://tech.ihned.cz/internet/c1-66760730-datove-schranky-dlouho-odolavaly-spamu-ve-vyjimecnem-stavu-ale-prisla-zmena-co-s-tim [7.5.2020]

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (tzv. „Lex Covid“) https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ [24.4.2020]

Poslanci se zasadili o větší přehlednost zákonů. Nabývat účinnosti mohou jen dvakrát v roce, kromě nouzového stavu https://archiv.ihned.cz/c1-66743680-poslanci-se-zasadili-o-vetsi-prehlednost-zakonu-nabyvat-ucinnost-mohou-jen-dvakrat-v-roce-krome-nouzoveho-stavu [1.4.2020]

 
i_esolutionpng.png
i_media.png
i_ecall.png

Proč s námi

1.png záruky platnosti usnesení valné hromady
2.png stovky realizací = zkušenost
3.png stálý odborný personál / tým pracovníků
4.png vlastní technické zázemí z divize eSolution
5.png obchodní právo / legislativa

 

 

Copyright © 2009-2018 ADMINISTER, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.