Volba jazyka
 
 

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (tzv. „Lex Covid“) https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ [24.4.2020]

Poslanci se zasadili o větší přehlednost zákonů. Nabývat účinnosti mohou jen dvakrát v roce, kromě nouzového stavu https://archiv.ihned.cz/c1-66743680-poslanci-se-zasadili-o-vetsi-prehlednost-zakonu-nabyvat-ucinnost-mohou-jen-dvakrat-v-roce-krome-nouzoveho-stavu [1.4.2020]

 
i_esolutionpng.png
i_media.png
i_ecall.png

Proč s námi

1.png záruky platnosti usnesení valné hromady
2.png stovky realizací = zkušenost
3.png stálý odborný personál / tým pracovníků
4.png vlastní technické zázemí z divize eSolution
5.png obchodní právo / legislativa

 

 

Copyright © 2009-2018 ADMINISTER, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.